Leje af container

Leje af container

Leje af containere til alle formål – Grønhøj Vognmandsforretning har et hav af containere, som vi både sætter ud til affald, beton, byggeaffald, haveaffald og meget andet.

Vi har mange erhvervskunder i lokalområdet, der har containere stående fast. De tømmes på forespørgsel og kunden afregnes pr måned eller kvartal.

Det sparer kunden for meget besvær og med tiden bliver kravene til håndtering af affald større og større. Vi er altid med til at rådgive om hvorledes man bedst og billigst kommer af med sit affald, på en lovlig og ansvarlig måde. Hvor kommunen kræver inddragelse, klarer vi også den dialog.

Har du ikke selv mulighed for at fylde en container, så fortvivl ikke. Ring efter os, så sender vi en kranbil med en container og læsser det hele for dig. Hvis du har samlet det ét sted, så er det hurtigt og nemt.

leje af container hele midtjylland

Lej container til jord, affald eller andet:

Vi tilbyder blandt andet:

  • 10 m³ containere - til jord, beton og tunge materialer
  • 20 m³ containere - til korn, brændbart og deponi-affald
  • 30 m³ containere - til flis, haveaffald og lette materialer
  • 8 og 20 fods skibscontainere - til byggematerialer eller flyttegods
  • Lukkede eller åbne containere til affald - evt. med skillerum
  • Kombicontainere med skillerum - til landbrug, håndværkere og industri med mulighed for 2 sorteringer.

Bemærk at vi lejer også skibscontainere ud – både på fast basis og i kortere perioder.

Alt affald bortskaffes. Priser på affald kan variere fra dag til dag og vi justerer løbende vores priser, men har du brug for at bortskaffe noget affald, så ring gerne for en pris.

Container til skrot / jern

Har du metalskrot, som du gerne vil bortskaffe, så klarer vi også dette for dig. Vi kan grabbe det op i en container for dig med en kranbil. Vi kan også komme ud og stille en container til dig. 

Skrot bortskaffes, som alt andet affald, kun hos godkendte modtageranlæg. Alt skrot skal dokumenteres og registreres i det offentlige AffaldsDataSystem med affaldskoder. Derfor opkræver vi et lille gebyr (kr. 35,00 pr indvejning). Til gengæld har du en garanti for at alt skrot er bortskaffet på lovlig vis. Ved miljøtilsyn kan alt bortskaffet skrot, og alt affald i øvrigt, herved altid spores. Vi overholder altid GDPR-loven (PersonDataForordningen) og derfor registreres ingen privatpersoner i databasen.

Vi fakturerer dig for transporten og modregner en eventuel præmie udbetalt på skrot. Er du registreret som "kunde" hos et modtageranlæg, så agerer vi gerne blot transportør og afregningen bliver en sag mellem dig og affaldsanlægget.

Ring og forhør nærmere!

Grønhøj Vognmandsforretning ApS
Høgildvej 1, Grønhøj, DK-7470 Karup J
Tlf: +45 86 66 12 01
Mail: ghvf@ghvf.dk
   CVR: 30 71 18 90